Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015


THU SẦU

Mây chiều gác núi nắng về đâu
Khói quyện lều tranh khói nquyện cầu
Luyến ái chưa tròn hoen lối mộng
Duyên tình đã trải lạnh dòng châu
Cay xè khóe mắt câu nhân nghĩa
Nhức thấu tâm can chuyện bể dâu
Sương gió bao mùa đau úa lá
Mưa thu từng giọt gợi thêm sầu


XA XỈ GIỮA BIỂN NGHÈO

Đừng trách làm chi kẻ lắm tiền
Giàu sang vô đạo thích thành tiên
Bạc vàng phung phí ...đâu công sức
Gia sản tiêu pha ...mới chức quyền
Mặc kệ kẻ nghèo - khi sắp chết
Thây bà người khổ - lúc đang điên
Sống trong nhung gấm lo chi ...đói
Xa xỉ ăn chơi mới đả… ghiền

                               Macke